Automotive

Crystal Vision

มีให้เลือกถึง3ขนาดด้วยกันสำหรับ Crystal Visionนวัตกรรมใหม่ของน้ำยาเคลือบแก้วซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ทำความสะอาดกระจกรถนอกจากจะทำความสะอาดได้อย่างดีเยี่ยมแล้วCrystal Visionยังช่วยเคลือบปกป้องกระจกรถจากคราบน้ำฝนทั้งยังช่วยให้การทำความสะอาดคราบ,กรดหรือแม้แต่ขี้นกทำได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนมากนอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้กับพื้นผิวโพลีคาร์บอเนต/เพดานและม่านกระจกกั้นห้องน้ำได้อีกด้วย ทำให้เพิ่มทัศนะวิสัยการมองเห็นเมื่อฝนตก

 

Enquire about this product